Sıkça Sorulan Sorular

 

Laminar akım kabinleri sadece materyal koruma amaçlıdır ve küçük bir temiz oda gibi kullanılmaktadır. Filtre edilen hava ile çalışma kabini içinde pozitif hava basıncı yaratılarak dış ortamdan çalışma alanına hava akımının olması da engellenmektedir. Biyolojik güvenlik kabinleri ise çalışma kabini havasının temiz tutulmasını sağlamanın yanında tehlikeli veya bilinmeyen numuneden kaynaklı partikül veya toksik ajanların kabin dışına ve çevreye yayılmasını engelleyici özelliği vardır. BGK cihazlarında çalışma kabini içinde negatif hava basıncı yaratılarak çalışma ortamı dışına sızıntı ve kaçakların olması engellenir. Böylece numuneye ait tehlikelerden çalışan kişinin ve çevrenin korunması sağlanır.