AR-GE

"Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur." İbn-i Sina

Metisafe teknoloji uygulama ve Ar-Ge yönetimi, üniversite işbirlikleri ve bünyesindeki mühendis ve medikal kadrosu ileile multidisipliner şekilde gerçekleştirilmektedir.  Metisafe'in ana odak teknolojisi olan Hava akış dinamiği ve Hava filtrasyonu yanında;

  • Mikrobiyoloji,
  • Mikroelektronik Mekanik,
  • Yüzey kaplama,
  • Enerji verimliliği,
  • Aktif gürültü önleme,

gibi destekleyici teknolojiler ürün geliştirme ve çözüm inovasyonlarında sürekli uygulanmaktadır.

Ar GeDetaylı DeğerlendirmeTehlikeli patojenlerle çalışma prensipleriCFD Modellemeli öz değerlendirme